Grafika ze zdjęciem nauczycielki wskazującej palcem na zgłaszające się do odpowiedzi dzieci

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najlepsze życzenia nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty, którzy na co dzień dbają o edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Dziękujemy za trud i zaangażowanie, z jakim wykonują Państwo swoją pracę. Przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, nauczanie wzajemnego szacunku i nawiązywania koleżeńskich relacji to wielka odpowiedzialność i zadanie, któremu stawiają Państwo czoła każdego dnia.

Dlatego w tym szczególnym dniu gratulujemy Państwu awansów zawodowych, nagród, wyróżnień, odznaczeń, a zwłaszcza dokonań edukacyjnych, które dobitnie wyrażają się w sukcesach Państwa uczniów i wychowanków. Niech trwający rok szkolny przyniesie Państwu realizację wszelkich aspiracji i planów zawodowych. Niech będzie to czas spokojnej, owocnej i satysfakcjonującej pracy oraz spełnienia w życiu osobistym. Raz jeszcze prosimy o przyjęcie wyrazów szacunku i najlepszych życzeń. Wszystkiego dobrego!

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Olkuszu

Jacek Osuch
Przewodniczący Rady

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski


Drukuj