Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, święto instytucji i osób zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym.

Z tej okazji składamy wszystkim Pracownikom Socjalnym, zwłaszcza Tym z terenu powiatu olkuskiego, serdeczne podziękowania za pracę na rzecz osób potrzebujących. Państwa codzienna praca, którą z pełnym przekonaniem można nazwać służbą, wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także ogromnej wrażliwości i zrozumienia drugiego człowieka.

Dziękujemy za Państwa trud i składamy wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie, poświęcenie i gotowość w wypełnianiu ważnej roli społecznej. Życzymy dużo zdrowia, dalszych sukcesów zawodowych, wiary w drugiego człowieka oraz satysfakcji z pełnionej społecznej misji.

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego


Drukuj