Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w Bukownie

Zarząd Drogowy w Olkuszu informuje, że w dniu 29.06.2023 r. w godz. 7:00 – 12:00, w ciągu drogi powiatowej nr 1069K (ul. Kolejowa) w miejscowości Bukowno w rejonie ZGH Bolesław (wjazd do Ocynkowni), prowadzone będą badania georadarowe

ugięcia nawierzchni jezdni, co może spowodować utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z powyższym ruch będzie odbywał się wahadłowo.
Zaleca się korzystanie z dróg alternatywnych tj. dojazd do Bolesławia: ul. Nowa – ul. Puza – ul. Wodąca – Krążek; natomiast do Bukowna: przez Krążek – ul. Wodąca – ul. Puza – ul. Nowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Drukuj