Informacja Zarządu Drogowego w Olkuszu dot. ul. Kolejowej w Bukownie

Na podstawie art. 20 pkt 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2023.645) w związku z § 10 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.2017.784) w związku z przeprowadzeniem badań geofizycznych w rejonie deformacji terenu w obrębie jezdni drogi powiatowej nr 1069K – ul. Kolejowa w rejonie skrzyżowania z ul. Tłukienka w miejscowości Bukowno i otrzymaną analizą wykonanych pomiarów Zarząd Drogowy w Olkuszu od dnia 06.07.2023r., jako zarządca drogi wprowadza w trybie awaryjnym tymczasowe ograniczenie ruchu w postaci wprowadzenia zakazu wjazdu samochodów ciężarowych (znak drogowy B-5) w przedmiotowym rejonie.

Celem wprowadzenia pilnego i awaryjnego oznakowania jest przeciwdziałanie dalszej degradacji drogi oraz bezwzględne zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, życia lub zdrowia osób. Ograniczenia korzystania z drogi ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa między innymi Mieszkańcom Bukowna, Bolesławia oraz Pracownikom i Klientom firm zlokalizowanych w przedmiotowym rejonie w tym Pracownikom i Klientom ZGH „Bolesław”.

Dodatkowo wyjaśniamy, że samochody ciężarowe od strony miejscowości Bolesław będą mogły dojeżdżać maksymalnie do wjazdu na „Ocynkownię” natomiast do pozostałych adresów w tym do ZGH Bolesław będą musiały korzystać z drogi powiatowej nr 1065K poprzez Krążek, Bukowno (ul. Wodąca, ul. Puza i ul. Nowa).

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Drukuj