Kondolencje dla Pani Anny Curyło-Rzepka

Kondolencje

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Taty

Pani Annie Curyło-Rzepce
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu

składają

w imieniu Rady Powiatu w Olkuszu

Jacek Piotr Osuch
Przewodniczący Rady

w imieniu Zarządu Powiatu w Olkuszu
i pracowników Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski


Drukuj