Kondolencje dla Pani Maridy Zoń

Kondolencje dla Pani Maridy Zoń

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Taty

Pani Maridzie Zoń
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu

składają

w imieniu Rady Powiatu w Olkuszu

Jacek Piotr Osuch
Przewodniczący Rady

w imieniu Zarządu Powiatu w Olkuszu
i pracowników Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski


Drukuj