Liczby nie kłamią czyli o rekordowych inwestycjach Zarządu Powiatu w Olkuszu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Olkuskiego!

W dniu 27 grudnia 2023 r. na łamach Przeglądu Olkuskiego ukazał się artykuł prasowy będący swoistą relacją jednostronnej krytyki, jaką na ostatniej sesji Rady Powiatu wyraził obecny radny, a były Starosta Paweł Piasny wobec dokonań Zarządu Powiatu w Olkuszu. Nie można oprzeć się wrażeniu, że w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, owa krytyka przedstawiona w sposób subiektywny i jednostronny to element rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Oczywiście nikt nie kwestionuje prawa do formułowania własnych ocen (także tych krytycznych) przez radnych - zwłaszcza tych „opozycyjnych”, jednak od przedstawicieli mediów, w tym prasy należałoby wymagać znacznie większego obiektywizmu. Tymczasem Redakcja Przeglądu Olkuskiego, aby skompromitować obecny Zarząd Powiatu ukazuje wyłącznie jeden punkt widzenia (co zresztą sugeruje tytuł artykułu) i całkowicie pomija stanowisko władz powiatu w tej sprawie oraz opinie wyrażone na sesji przez pozostałych radnych Rady Powiatu.

⁉️Czy tak powinna wyglądać bezstronność, obiektywizm oraz rzetelność dziennikarska⁉️

Odpowiedź na to pytanie 𝐩𝐨𝐳𝐨𝐬𝐭𝐚𝐰𝐢𝐚𝐦𝐲 𝐝𝐨 𝐨𝐜𝐞𝐧𝐲 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐢𝐦 𝐜𝐳𝐲𝐭𝐞𝐥𝐧𝐢𝐤𝐨𝐦

Fakty są takie, że na sesji w dniu 20 grudnia br. Rada Powiatu w Olkuszu przyjęła uchwałę budżetową na 2024 rok: 20 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym – Pawła Piasnego, a zatem ów sprzeciw oraz krytyka wyrażona przez radnego, stanowi odosobniony przypadek, nawet wśród grona radnych Rady Powiatu. Zatem dziwi fakt, że Redakcja Przeglądu Olkuskiego tworzy krytyczny wobec władz powiatu artykuł bazując wyłącznie na skrajnej ocenie jednego radnego, bez jakiegokolwiek odniesienia do opinii pozostałych radnych Rady Powiatu. Tym bardziej, że radny Paweł Piasny nie uczestniczył w pracach komisji, które opiniowały budżet Powiatu na 2024 rok, a mówiąc o pozyskanych przez powiat środkach wskazuje kwoty z ulotek lub innych materiałów (najprawdopodobniej dotyczących jednego programu), zamiast odnosić się do rzetelnych dokumentów w postaci uchwał budżetowych z poszczególnych lat, które przecież są w dyspozycji wszystkich radnych. O ile może nie dziwić fakt, że określony radny przedstawia jakieś informacje w sposób wygodny i korzystny dla przyjętej przez siebie retoryki, o tyle artykuł prasowy, który ukazuje tylko przysłowiową „jedną stronę medalu” i opiera się na „druzgocącej krytyce” wypowiadanej przez jedną osobę całkowicie podważa wiarygodność, bezstronność i rzetelność dziennikarską.
Zastanawiające jest też, że Szanowna Redakcja nie stworzyła podobnego artykułu w odniesieniu do dokonań Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu, pomimo iż sesja budżetowa w Gminie Olkusz była tydzień wcześniej niż w powiecie. Przecież na zasadzie analogii można by przedstawić ocenę pracy Burmistrza dokonaną przez dwóch radnych Rady Miejskiej, którzy zagłosowali przeciw uchwale budżetowej Gminy Olkusz na 2024 r. i którą to ocenę wyrazili stanowczo na sesji w dniu 12 grudnia br, podczas dyskusji nad projektem uchwały budżetowej Gminy Olkusz na 2024 rok. Czyżby jednak krytyka dokonań Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nie wpisywała się w „obiektywizm” i „rzetelność dziennikarską” Redakcji?

Wobec tak przyjętej retoryki, ukazującej jednostronne i nieobiektywne spojrzenie, Zarząd Powiatu nie może pozostać bierny, dlatego pokrótce postaramy się przedstawić najważniejsze obszary, w których w trakcie bieżącej kadencji zrealizowaliśmy szereg istotnych dla mieszkańców powiatu przedsięwzięć. W każdym obszarze wyszczególniona została ogólna ich wartość (oparta o rzetelnie sporządzone dokumenty), a ponieważ liczby w wielu przypadkach potrafią znacznie lepiej zobrazować skalę realizowanych zadań aniżeli słowa, stąd prezentujemy poniższe zestawienie.

𝐈𝐍𝐖𝐄𝐒𝐓𝐘𝐂𝐉𝐄 𝐃𝐑𝐎𝐆𝐎𝐖𝐄
Zarząd Powiatu w Olkuszu bieżącej kadencji zajmował się między innymi: budową nowych chodników, mostów i przepustów, ale też przebudową i remontami dróg, co znacząco poprawiło ich stan użytkowy. Jak przedstawiono poniżej wartość wszystkich robót budowlanych realizowanych na drogach powiatowych w latach 2019-2023 wyniosła rekordowe 𝐩𝐨𝐧𝐚𝐝 𝟐𝟓𝟖 milionów złotych. To znacznie więcej niż wszystkie wydatki inwestycyjne powiatu w okresie dwóch poprzednich kadencji❗️
𝐖𝐲𝐝𝐚𝐭𝐤𝐢 na zadania w zakresie dróg powiatowych poniesione przez Zarząd Powiatu 𝐰 𝐥𝐚𝐭𝐚𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟏𝟗 – 𝟐𝟎𝟐𝟑
Ogółem: 𝟐𝟓𝟖.𝟑𝟗𝟎.𝟖𝟓𝟑,𝟗𝟖 zł, w tym:

 • 35.100.430,22 zł - środki Powiatu Olkuskiego
 • 4.000.000 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 • 525.000 zł - środki z Gminy Olkusz
 • 22.166.575 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 • 151.683.362,70 zł środki z programu Polski Ład
 • 339.900 zł środki z Gminy Trzyciąż
 • 2.421.290,90 zł środki z Gminy Wolbrom
 • 494.497 zł środki PROW
 • 454.012,27 zł środki z Miasta Bukowno
 • 4.306.584 zł środki z Subwencji Ogólnej
 • 150.000 zł środki od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego
 • 5.390.289,44 zł środki z Budżetu Państwa
 • 4.916.180,20 zł środki z Gminy Klucze
 • 14.951.042 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych
 • 11.391.690,25 zł środki z Gminy Bolesław
 • 100.000,00 zł środki z ZGH „Bolesław” Sp. z o.o.

To właśnie m.in. te środki finansowe były pozyskiwane i wydatkowane przez Zarząd Powiatu w Olkuszu, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort poruszania się dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych.

𝐈𝐍𝐖𝐄𝐒𝐓𝐘𝐂𝐉𝐄 𝐎𝐒𝐖𝐈𝐀𝐓𝐎𝐖𝐄

W latach 2019-2023 Zarząd Powiatu zawarł umowy na wykonanie robót budowlanych w budynkach oświatowych o łącznej wartości ponad 38 mln zł, w tym mi. in. na zadania

 • Kompleksowa termomodernizacja IV LO w Olkuszu – wartość ogółem: 3.566.083,09 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 1.836.514,94 zł
 • Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu – wartość ogółem: 6.670.782,96 zł, w tym uzyskane dofinansowanie 2.293.200,00 zł
 • Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu – wartość ogółem: 18.599.872,62 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 18.000.000,00 zł
 • Termomodernizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 - wartość ogółem: 5.241.191,18 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 4.093.372,34 zł
 • Budowa stadionu przy Zespole Szkół w Wolbromiu – wartość ogółem: 3.916.893,86 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 1.317.270,00 zł.

Może nieliczni radni mają odmienne spostrzeżenia i oczekiwania co do realizowanych inwestycji oświatowych, ale powyższe liczby jasno ukazują jak wiele zadań mających na celu poprawę funkcjonowania szkół udało się nam wspólnie wykonać w tej kadencji.
Ponadto wspomnieć należy o remontach w pozostałych placówkach, które w znaczący sposób polepszyły ich stan techniczny oraz poprawiły estetykę. Wiele pracowni w szkołach zostało również wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, który pozwala na prowadzenie bardziej zaawansowanych zajęć edukacyjnych.

𝐏𝐎𝐏𝐑𝐀𝐖𝐀 𝐈𝐍𝐅𝐑𝐀𝐒𝐓𝐑𝐔𝐊𝐓𝐔𝐑𝐘 𝐖 𝐏𝐎𝐖𝐈𝐀𝐓𝐎𝐖𝐘𝐂𝐇 𝐏𝐋𝐀𝐂𝐎𝐖𝐊𝐀𝐂𝐇 𝐏𝐎𝐌𝐎𝐂𝐘 𝐒𝐏𝐎𝐋𝐄𝐂𝐙𝐍𝐄𝐉

W latach 2019-2023 Zarząd Powiatu w Olkuszu w sposób znaczący poprawił też infrastrukturę powiatowych placówek pomocy społecznej, wydatkując na te cele ogółem kwotę ponad 8,2 mln zł.
To w tej kadencji zrealizowano

 • Budowę Domu Dziecka „Dworek Marzeń” – wartość ogółem: 1.980.765,03 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 958.405,32 zł
 • Kompleksowy remont Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wartość ogółem: 1.949.494,92 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 638.671,00 zł
 • Remont Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu – wartość ogółem: 309.340,76 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 232.000,00 zł
 • Zakup nowoczesnego aparatu do rezonansu magnetycznego, przeznaczonego na potrzeby olkuskiego szpitala – wartość ogółem: 3.999.996,00 zł w całości sfinansowany ze środków zewnętrznych.
  Bardzo nas cieszy, że w sferze pomocy społecznej udało się nam pozyskać wiele środków zewnętrznych, które umożliwiły realizację przedsięwzięć dla dobra podopiecznych, pracowników oraz mieszkańców korzystających z poszczególnych placówek pomocy społecznej.

𝐏𝐎𝐃𝐒𝐔𝐌𝐎𝐖𝐀𝐍𝐈𝐄

W latach 2019 – 2023 Powiat Olkuski przeznaczył łącznie na wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowe kwotę ponad ‼️𝟑𝟎𝟎 milionów złotych‼️ 𝐓𝐨 𝐤𝐰𝐨𝐭𝐚 bez wątpienia 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐫𝐝𝐨𝐰𝐚, ale Zarząd Powiatu ma świadomość, że nie byłoby to możliwe bez właściwej współpracy powiatu olkuskiego zarówno ze stroną rządową, jak i samorządową. Ta wzajemna, dobra współpraca, zaangażowanie wielu pracowników Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych przyniosła wymierne efekty w postaci wyżej wykazanych przedsięwzięć, za co serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ich prawidłowej realizacji. To właśnie takie działania sprawiają, że infrastruktura drogowa, oświatowa czy pomocy społecznej na terenie powiatu znacząco się poprawiła, zyskując nowy, lepszy i piękniejszy blask. Wszystkie te zadania wykonujemy dla poprawy komfortu życia naszych mieszkańców i każda zmiana oblicza powiatu w takim zakresie bardzo nas cieszy.
Przy tej okazji życzymy wszystkim Mieszkańcom powiatu wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, aby podejmowane decyzje były trafne i przynosiły zamierzone efekty.

Życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń oraz skutecznej realizacji wszystkich planów.


Zarząd Powiatu w Olkuszu


Drukuj