Ogłoszenie Starosty Olkuskiego w sprawie zatwierdzenie uproszczonych planów urządzania lasu

Starosta Olkuski informuje, że na podstawie art. 22 ust 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2023r., poz. 1356 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz, zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu, sporządzone dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie
gminy Klucze, obręby ewidencyjne:
Bogucin Duży, Bydlin, Chechło, Cieślin, Golczowice, Klucze, Kolbark, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Rodaki, Ryczówek oraz
gminy Wolbrom:
działkę leśną nr 624/3 położoną w obrębie ewidencyjnym Strzegowa.
Zatwierdzone uproszczone plany urządzania lasu obowiązują od dnia 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2033r.


Drukuj