Jadłodzielnia

Powiat Olkuski inicjuje powstanie Jadłodzielni

Na prośbę Mieszkańców Powiatu, przy Zespole Szkół Nr 4 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu powstanie Jadłodzielnia - miejsce, gdzie ludzie będą mogli dzielić się żywnością. To już kolejne nasze działanie związane z pomocą potrzebującym w ostatnim czasie. Do Jadłodzielni będzie można przynosić nadmiarowe produkty spożywcze, a Ci, którzy ich potrzebują, będą mogli z nich skorzystać.

 Starosta, Bogumił Sobczyk, jak i jego zastępca, Paulina Polak podkreślali pytani o nowy projekt, że Jadłodzielnia ma na celu przeciwdziałanie marnotrawstwu, ale także wspieranie osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji życiowej.

Jadłodzielnia powstaje przy Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu, który jest partnerem i wykonawcą tej inicjatywy. Dyrektor szkoły, Marida Zoń, wyraziła zadowolenie z faktu, że to ich szkoła stanie się miejscem dla tego wartościowego pomysłu. Podkreśliła, że edukacja odnosi się nie tylko do kształcenia intelektualnego, ale również do kształtowania postaw społecznych i odpowiedzialności za wspólne dobro.

Jak poinformowała dyrektor Marida Zoń tematem związanym z Jadłodzielnią będzie zajmowało się Koło Młodych Ekologów, które prężnie działa w szkole, a złożone jest z uczniów klas Technikum Nr 4 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4, natomiast koordynatorem przedsięwzięcia będzie Pani Tamara Pierchała. Lodówka na żywność będzie się znajdowała na zewnątrz budynku szkoły przy sali gimnastycznej od strony ulicy Marcina Biema.

Ta inicjatywa pokazuje jak władze samorządowe, szkoły i społeczność mogą wspólnie działać na rzecz lokalnej Wspólnoty. Jadłodzielnia ma zostać uruchomiona w lutym, o czym będziemy Państwa  informować.


Drukuj