"Rozmawiaj Reaguj" Kampanii Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd.

Ale to nie dzieci są winne!

Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje. Dziecko, które nie widzi wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek. Ten problem może dotyczyć każdego dziecka, nie bądź obojętny.

Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

Więcej o kampanii Państwowej Komisji ds. Pedofilii na stronie https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/

Stop wykorzystywaniu seksualnemu #RozmawiajReaguj


Drukuj