UCHWAŁY PODJĘTE NA XLIII SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XLIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

  1. Uchwała Nr XLIII/362/2023 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2023.
  2. Uchwała Nr XLIII/363/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  3. Uchwała Nr XLIII/364/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  4. Uchwała Nr XLIII/365/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/272/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Jura” w Olkuszu.
  5. Uchwała Nr XLIII/366/2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023r.
  6. Uchwała Nr XLIII/367/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Olkuskiego.

Drukuj