Uwaga informacja!

Informujemy, że na jezdni obwodnicy Bolesławia powstało zapadlisko.

Natychmiast zostały powiadomione o tej sprawie ZGH Bolesław oraz Krajowe służby geologiczne. Krajowe służby geologiczne we współpracy z powiatem niezwłocznie podjęły działania celem kompletnej weryfikacji miejsca powstania zapadliska. Po zebraniu pełnych danych udzielimy Państwu szczegółowych informacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa droga w dalszym ciągu pozostaje zamknięta.


Drukuj