Banner programu edukacyjnego Velvet Piątka dla Natury

Velvet. Piątka dla Natury - II edycja

Ruszyła II. ogólnopolska edycja programu „Velvet. Piątka dla Natury” pod Patronatem Honorowym Starostwa Powiatowego w Olkuszu

3 października ruszyła II. ogólnopolska edycja programu edukacyjnego dla szkół podstawowych „Velvet. Piątka dla Natury” pod Honorowym Patronatem Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Do wygrania wycieczki edukacyjne dla klas, instalacje ekologiczne dla szkół oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów oraz opiekunów klas.

Akcja ma inspirować i zachęcać uczniów, nauczycieli oraz rodziców do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska. Organizator oraz Opiekun programu zapraszają nauczycieli do realizacji scenariuszy lekcji, których zwieńczeniem jest zaproszenie do konkursu kreatywnego Ekowyzwanie. Program obejmie zasięgiem nawet 14 tys. szkół podstawowych w Polsce. Do wygrania jest 10 nagród głównych dla szkoły, w której uczy się zwycięska klasa, a także dla całej klasy. Nagrodą dla szkoły są instalacje ekologiczne o wartości do 8 000 zł, natomiast dla klasy – wycieczka do wybranego przez Organizatora konkursu miejsca na terenie województwa, w którym działa szkoła. Dodatkowo 110 zwycięskich klas otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci zestawów edukacyjnych dla każdego dziecka oraz plecaka miejskiego dla opiekuna klasy. Zarówno scenariusze, jak i zadania konkursowe będą dostępne dla użytkowników zarejestrowanych na stronie www.piatkadlanatury.pl. Opiekunem programu i fundatorem nagród jest firma Velvet CARE, właściciel marki Velvet – lidera kategorii papierowych produktów higienicznych w Polsce.

Program „Velvet. Piątka dla Natury” został stworzony, aby wspierać edukację ekologiczną na etapie wczesnoszkolnym i aktywizować uczniów oraz ich rodziny, a także pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych, dobrych nawykach i działaniach na rzecz środowiska naturalnego, a także do pomocy szkole w stawaniu się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

W I. ogólnopolskiej edycji programu, która odbyła się w roku szkolnym 2021/22, scenariusze lekcji nawiązywały do pięciu obszarów strategii zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”, realizowanej przez Velvet CARE i symbolizowanej przez znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach wyrobów Velvet. Były to: troska o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcja zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

W tegorocznej ogólnopolskiej edycji (2022/23) Velvet CARE pogłębia temat oszczędzania wody i energii, rozszerzając go m. in. o mądre wykorzystanie zasobów naturalnych, np. poprzez odnawialne źródła energii, jak również temat ograniczania wytwarzania odpadów poprzez życie w duchu zero waste oraz nadawanie starym, zużytym przedmiotom drugiego życia. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom nauczycieli, organizatorzy zadbali również o przetłumaczenie scenariuszy eko lekcji na język ukraiński.

Klasy, pod opieką nauczycieli, mogą zrealizować lekcje dotyczące przynajmniej jednego z powyższych obszarów ekologicznych, a następnie wykonać i zgłosić swoją pracę konkursową w ramach Ekowyzwania. Zwycięzcy Ekowyzwań zostaną wyłonieni przez specjalnie powołane jury. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego 2023 roku. Szczegóły w Regulaminie Programu.

Nauczycielu, już dziś wspólnie z Waszymi wychowankami zróbcie coś dobrego dla naszej planety!


Drukuj