Zmiany w dyżurowaniu aptek

Nowelizacja Ustawy Prawo farmaceutyczne wprowadziła zmiany, zarówno dla aptek, jak i dla samorządów, dotyczące nocnych i świątecznych dyżurów aptek, które teraz będą organizowane na nowych zasadach.

𝐍𝐨𝐰𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐜𝐣𝐞 dyżurów nocnych i świątecznych!

W ustawie zdefiniowano na nowo, co oznacza dyżur nocny i świąteczny. W przypadku dyżuru świątecznego (dyżuru w dzień wolny od pracy – za taki dzień wg ustawy nie uznaje się soboty) chodzić będzie o dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną „bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między 10.00 a 18.00”.

Za dyżur nocny będzie uznawany dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00”.

Ponadto nowelizacja ustawy przekazała kompetencje do podejmowania uchwał w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów na rzecz zarządu powiatu (do tej pory była to właściwość organu stanowiącego powiatu, czyli rady powiatu).

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Powiatu w Olkuszu wyznaczył Aptekę mieszczącą się przy Al. 1000-lecia 17 w Olkuszu do pełnienia dyżurów na terenie powiatu olkuskiego w 2024 roku, w następujący sposób:

  • w porze nocnej od poniedziałku do piątku w godzinach 21.00-23.00
  • w porze nocnej w soboty w godzinach 19.00-21.00

Drukuj