Grafika informacyjna ze zdjęciem dziecka przyjmującego szczepionkę

Szczepienia przeciwko meningokokom - rozstrzygnięcie konkursu na realizatorów programu

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 7 maja 2021 r. Uchwałą Nr 182/19/VI/2021 dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego”

Powyższy program w 2021 roku realizować będą:

  • MEDBUK Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 9, 32-332 Bukowno
  • NZOZ „Zdrowie” Sp. z o. o. ul. Zawierciańska 14, 32-310 Klucze
  • Centrum Opieki Medycznej „Eskulap” s.c.  ul. K. K. Wielkiego 28, 32-300 Olkusz
  • Eskulap Sp. z o. o. ul. K. K. Wielkiego 110, 32-300 Olkusz
  • OLMED Sp. z o. o. ul. Z. Nałkowskiej 1, 32-300 Olkusz
  • NZOZ „Sana- Med.” s.c. ul. Buchowieckiego 15 a, 32-300 Olkusz
  • Miejsko- Gminne Centrum Medyczne WOL-MED. Sp. z o. o. ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzyciążu, ul. Zdrowa 6, 32-353 Trzyciąż.

Drukuj