Wykaz uchwał podjętych na L sesji Rady Powiatu

Wykaz uchwał podjętych na L sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 20.12.2023r.

  1. Uchwałę Nr L/414/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  2. Uchwałę Nr L/415/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwałę Nr L/416/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  4. Uchwała Budżetowa Powiatu Olkuskiego na 2024rok nr L/417/2023
  5. Uchwałę Nr L/418/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2024-2032.
  6. Uchwałę Nr L/419/2023 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2023r.
  7. Uchwałę Nr L/420/2023 w sprawie przyjęcia Monitoringu „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2022-2027” za rok 2022.

Drukuj