Wykaz uchwał podjętych na LI sesji Rady Powiatu

Wykaz uchwał podjętych na LI sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 24.01.2024 r.

  1. Uchwałę Nr LI/421/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  2. Uchwałę Nr LI/422/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwałę Nr LI/423/2024 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024.
  4. Uchwałę Nr LI/424/2024 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2024r.
  5. Uchwałę Nr LI/425/2024 w sprawie: przyjęcia apelu do Ministra Klimatu i Środowiska dotyczącego ochrony terenów Powiatu Olkuskiego przed zalaniami i podtopieniami oraz innymi szkodami górniczymi

 


Drukuj