Wykaz uchwał podjętych na XLVII sesji Rady Powiatu

Wykaz uchwał podjętych na XLVII sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 30.08.2023r.

  1. Uchwałę Nr XLVII/395/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  2. Uchwałę Nr XLVII/396/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
  3. Uchwałę Nr XLVII/397/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  4. Uchwałę Nr XLVI/398/2023 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań powiatu w 2023 roku.
  5. Uchwałę Nr XLVI/399/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/355/2022 Rady Powiatu w Olkuszu z 30.11.2022r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
  6. Uchwałę Nr XLVI/400/2023 w sprawie skarg radnego Rady Powiatu w Olkuszu Pana Pawła Piasnego na działalność Przewodniczącego Rady Powiatu w Olkuszu.

Drukuj