Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XLIV SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 22 lutego (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Olkuszu 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2022r.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie XLIV sesji.

Drukuj