XLVII SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 30 sierpnia (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu w Olkuszu 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
 4. Roczne sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Powiatu Olkuskiego w 2022 roku z zakresu nadzoru wodnego.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań powiatu w 2023 roku.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/355/2022 Rady Powiatu w Olkuszu z 30.11.2022r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie skarg radnego Rady Powiatu w Olkuszu Pana Pawła Piasnego na działalność Przewodniczącego Rady Powiatu w Olkuszu.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zakończenie XLVII sesji.

Drukuj