Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XLII SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 21 grudnia (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu w Olkuszu 21 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/348/2022 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2022r.
 6. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok .
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2023-2030 .
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/272/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Jura” w Olkuszu.
 9. Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2022r.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie XLII sesji.

Drukuj