Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XLIII SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 25 stycznia (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Zachęcamy do obserwowania transmisji internetowej z obrad.


Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 15.00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2023.
 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2023 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/272/2009 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.12.2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Jura” w Olkuszu.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023r.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Olkuskiego.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu międzysesyjnego.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie XLIII sesji.

Drukuj