Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium!

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium!

Na środowej sesji Zarząd Powiatu w Olkuszu otrzymał:

 • wotum zaufania
 • absolutorium

Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk przedstawił "Raport o stanie powiatu za 2022" oraz najważniejsze fakty, które miały miejsce w minionym roku.

"-Za 2022 zrealizowaliśmy wydatki majątkowe na poziomie ponad 43 mln zł. Wydatki inwestycyjne na samych naszych drogach w roku 2022 wynosiły ponad 25 mln zł. Warto zaznaczyć, że oprócz dużych inwestycji wykonaliśmy szereg prac w małych sołectwach, w których od dekad mieszkańcy czekali na inwestycje, jak: Wiśliczka, Boża Wola, Zarzecze czy Zawada.

W sferze inwestycji m.in.:

 • zakończyliśmy kompleksową termomodernizację IV LO w Olkuszu (wartość inwestycji ok. 3,5 mln zł)
 • oddaliśmy do użytku pierwszą pełnowymiarową salę gimnastyczną przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu (wartość inwestycji ok. 7 mln zł)
 • rozpoczęliśmy największą w historii powiatu inwestycję – budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu (wartość inwestycji ponad 18 mln zł)
 • kontynuowaliśmy remonty Starostwa Powiatowego za kwotę blisko pół miliona złotych
 • kontynuowaliśmy remonty w naszych jednostkach: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej czy w Domach Dziecka.

W roku 2022 przeprowadziliśmy remonty i inwestycje w naszych szkołach i placówkach oświatowych na kwotę blisko 700 tys. zł m.in. na:

 • remonty łazienek w I LO
 • wymiana posadzki w II LO
 • naprawę dachu w Zespole Szkół Nr 1
 • remont pracowni wizażu z Zespole Szkół Nr 4
 • remont łazienek  w Zespole Szkół Nr 1
 • remonty pokoi i ogrodzenia w Zespole Placówek Oświatowych

W 2022 r. przyznawaliśmy dotacje dla klubów sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wspieraliśmy pszczelarstwo, łowiectwo i wędkarzy.

 • Kontynuowaliśmy akcje ekologiczne „Zostań Bartnikiem. Ratuj pszczoły!” czy też „Zioła w każdej zagrodzie”.
 • Wyposażyliśmy Nowy Szpital w Olkuszu w aparat RTG z ramieniem typu C o wartości ponad 350 tys. zł oraz w aparat USG o wartości blisko 150 tys. zł.
 • W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przyznawaliśmy mikrogranty w sferze kultury i pomocy społecznej.

Mówiąc o  roku 2022 nie sposób nie wymienić zaangażowania mieszkańców powiatu olkuskiego, załogi starostwa powiatowego i naszych jednostek, Radnych Rady Powiatu w Olkuszu, powiatowych służb i inspekcji w pomoc uchodźcom z Ukrainy, zwłaszcza na „powiatowym miasteczku” zlokalizowanym przy szerokim torze LHS w Olkuszu.

 • W imieniu Zarządu Powiatu oraz Radnych Rady Powiatu w Olkuszu dziękuję za miniony rok pracy i zaangażowanie kierownictwu starostwa,  kadrze starostwa i naszych jednostek oraz powiatowym służbom i inspekcjom. Szczególnie dziękujemy za współpracę włodarzom gmin powiatu olkuskiego oraz za współfinansowanie inwestycji." - podsumował starosta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie informujemy, że w uchwale budżetowej na 2023 rok wprowadzone zostały środki na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej w Golczowicach. To drugi w historii powiatu most który będzie przebudowany w tej kadencji

 

 

 


Drukuj