Poniedziałek, 6-02-2023
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Plakat z informacjami na temat akcji EKO TYDZIEŃ

EKO TYDZIEŃ. Przyjdź, odbierz i posadź swoje drzewo!

W ramach programu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA mamy dla Was blisko 7 tysięcy drzewek: klon jawor, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy.

Grafika informacyjna ze znaczkiem "i"

Nabór do komisji konkursowej oceniającej oferty prowadzenia NPP w 2022 r.

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej (przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) powołanej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

Grafika ze zdjęciem nauczycielki wskazującej palcem na zgłaszające się do odpowiedzi dzieci

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najlepsze życzenia nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty, którzy na co dzień dbają o edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Grafika informacyjna ze zdjęciem przyrządu do pomiarów geodezyjnych

informacje o zbiorze danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Starosta Olkuski podaje do publicznej wiadomości informacje o zbiorze danych szczegółowych osnów geodezyjnych:

Grafika informacyjna ze zdjęciem lisa

Szczepienia lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 1 października do 8 października 2021 r. zostaną przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Zaproszenie do konsultacji programu współpracy 2021 z NGO

Konsultacje w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Olkuskiego z NGO'sami

Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk zaprasza Organizacje Pozarządowe z terenu powiatu olkuskiego na spotkanie w sprawie konsultacji „Programu Współpracy Powiatu Olkuskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”.

Menu

Wróć do początku strony