Piątek, 12-04-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Kondolencje dla Pani Anny Curyło-Rzepka

Kondolencje

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Taty

Pani Annie Curyło-Rzepce
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu

Grafika informacyjna ze zdjęciem przyrządu do pomiarów geodezyjnych

Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Olkuskiego

STAROSTA OLKUSKI informuje, że w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 4 ust. 1a ustawy Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) na obszarze Powiatu Olkuskiego (z wyłączeniem obszaru Miasta i gminy Wolbrom) prowadzone są prace geodezyjne zmierzające do realizacji zamówienia publicznego pn.: Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Olkuskiego”.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Świąteczne 2022

Szanowni Państwo!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu szczerej radości płynącej ze wspólnego świętowania, serdeczności przy łamaniu się opłatkiem
i rodzinnej atmosfery przy wigilijnej wieczerzy.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Konkurs ofert - „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego”

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „Wspieranie i rozwój sportu na terenie Powiatu Olkuskiego”.

Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XLII SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 21 grudnia (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Grafika informacyjna ze zdjęciem przyrządu do pomiarów geodezyjnych

Rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Gorenice, Niesułowice, Osiek, Witeradów, Zawada, Zimnodół, Żurada

Starosta Olkuski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Gorenice, Niesułowice, Osiek, Witeradów, Zawada, Zimnodół, Żurada w jednostce ewidencyjnej Olkusz Gmina prowadzonych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Menu

Wróć do początku strony