Piątek, 12-04-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski

E-usługa Portal Rzeczoznawcy

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w ramach wprowadzenia e-usług w powiecie olkuskim Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Olkuszu do dnia 21 listopada 2022 r. uruchomia dla rzeczoznawców majątkowych Portal Rzeczoznawcy.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Olkuskiego w 2023 r. pn. „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim”

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Olkuskiego w 2023 r. pn. „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim” oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni bez barier”.

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni bez barier”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Powołanie Pełnomocnika ds. DPS

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego Starosta Olkuski Zarządzeniem z dnia 22.06.2022 r. powołał Pełnomocnika ds. DPS w osobie Pani Magdaleny Sołtysik

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości

Rada i Zarząd Powiatu w Olkuszu 
zapraszają na obchody
Narodowego Święta Niepodległości

Menu

Wróć do początku strony