Piątek, 12-07-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Grafika informacyjna ze zdjęciem przyrządu do pomiarów geodezyjnych

Rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Bogucin Mały, Braciejówka, Kosmolów, Olewin, Pazurek, Podlesie, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Zederman

Starosta Olkuski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Gorenice, Niesułowice, Osiek, Witeradów, Zawada, Zimnodół, Żurada w jednostce ewidencyjnej Olkusz Gmina prowadzonych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLI SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XLI sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

XLI SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 30 listopada (środa) o godzinie 15:00 odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

grafika z okazji dnia pracownika socjalnego, w lewym górnym roku data 21 listopada i napis "Dzień Pracownika Socjalnego", na grafice starsza kobieta na wózku inwalidzkim i pracownik socjalny - kobieta.

Dzień Pracownika Socjalnego

W Dniu Pracownika Socjalnego, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Olkuszu, przekazujemy Państwu serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania i szacunku.

Menu

Wróć do początku strony