Poniedziałek, 17-06-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Punkty wydawania preparatów stabilnego jodu na terenie Powiatu Olkuskiego w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego

Gminy Powiatu Olkuskiego przygotowały plany dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, będzie odbywać się w specjalnych punktach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej.

Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne, dlatego też działania podejmowane przez gminy mają charakter prewencyjny.

Należy pamiętać, że przyjmowanie tabletek jodku potasu na własną rękę w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie radiacyjne, w żaden sposób nie chroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy nuklearnej w przyszłości. Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje taka konieczność, jest odradzane przez lekarzy i specjalistów, bo może prowadzić do powikłań w przyszłości.

W razie wątpliwości co do stanu swego zdrowia przed przyjęciem jodku potasu należy zasięgnąć opinii lekarza.

Punkty, w których w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego będzie odbywać się dystrybucja jodku potasu, zostaną zlokalizowane w obiektach użyteczności publicznej. W załączniku znajdują się szczegółowe zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adresy punktów dystrybucji preparatu.

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego Gminy Powiatu Olkuskiego będą informować o konieczności udania się do punktów dystrybucyjnych. Szczegóły o sposobach informowania mieszkańców danej gminy znajdują się w załączniku.

Punkty wydawania preparatów stabilnego jodu na terenie Powiatu Olkuskiego w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego

ulotka jodek potasu str 1

 

ulotka jodek potasu str 2

Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIX SESJI RADY POWIATU

Zachęcamy do zapoznania się z listą uchwał podjętych na XXXIX sesji Rady Powiatu w Olkuszu.

Plakat z zaproszeniem na spotkanie dot. współpracy w zakresie polityki społecznej

Zaproszenie na spotkanie dot. współpracy w zakresie polityki społecznej

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe z Powiatu Olkuskiego do udziału w spotkaniu dot. współpracy w zakresie polityki społecznej z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

XXXIX SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 7 września (środa) o godzinie 15:30 odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Grafika informacyjna Wydziału Polityki Społecznej z grafiką rodziny

Wybrano realizatorów szczepień ochronnych przeciwko grypie

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia”.

Plakat z zaproszeniem na powiatowe uroczystości 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego

Zaproszenie na powiatowe uroczystości 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego.

Zapraszamy 15 sierpnia na powiatowe uroczystości 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego.

Menu

Wróć do początku strony