Piątek, 12-07-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Plakat z zaproszeniem na powiatowe uroczystości 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego

Zaproszenie na powiatowe uroczystości 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego.

Zapraszamy 15 sierpnia na powiatowe uroczystości 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego.

Grafika informacyjna wydziału edukacji  ze zdjęciem książek, globusa i zielonego jabłka

Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2022 r. Uchwałą Nr 376/38/2022 z dnia 3.08 2022 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego pn. Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację oraz zdjęciem niwelatora

Utrudnienia w pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

W związku przeprowadzonymi szkoleniami dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, wykonywanymi w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwa „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i cyfrowa zasoby, Poddziałanie 2.1.4 e-Usługi w informacji przestrzennej nr projektu RPMP.02.01.04-12-0076/16 informujemy, że:

  • w dniach 10.08.2022 r. i 12.08.2022 r. nieczynny będzie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pok. 102),
  • w dniu 18.08.2022 r. nie będzie prowadzona obsługa w zakresie wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, kopii materiałów zasobu oraz sprzedaży map (pok. 103),
  • w dniu 18.08.2022 r. będzie nieczynny będzie Referat Ewidencji Gruntów i Budynków (pok. 104).

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Informacja dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski

Informujemy, że w związku ze zwiększoną ilością kandydatów do szkół, uruchomione zostają dodatkowe oddziały z przeznaczeniem dla osób, które nie dostały się do szkoły w pierwszym etapie rekrutacji.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV

Drodzy Mieszkańcy

zapraszamy do udziału w kolejnym programie polityki zdrowotnej realizowanym przez nasz samorząd.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Konkurs ofert na wybór realizatora/ realizatorów programu polityki zdrowotnej "Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia"

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/ realizatorów programu polityki zdrowotnej "Program profilaktycznych szczepień ochronnych  przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia".

Menu

Wróć do początku strony