Poniedziałek, 17-06-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 109), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Olkuszu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Wybór realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024 .”

OTWARTY KONKURS OFERT na wybór realizatora/realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego na rok 2024”.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Wykaz uchwał podjętych na LI sesji Rady Powiatu

Wykaz uchwał podjętych na LI sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 24.01.2024 r.

Kondolencje dla Pani Maridy Zoń

Kondolencje dla Pani Maridy Zoń

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Taty

Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

LI SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 24 stycznia 2024 r. o godzinie 15:00 odbędzie się L sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

Menu

Wróć do początku strony