Czwartek, 22-02-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS z 47 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty z zakresie prowadzenia punktów NPP i NPO

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Olkuski organizacjom pozarządowym w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Ogłoszenie Starosty Olkuskiego w sprawie zatwierdzenie uproszczonych planów urządzania lasu

Starosta Olkuski informuje, że na podstawie art. 22 ust 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2023r., poz. 1356 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz, zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu, sporządzone dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

11.11 Narodowe Święto Niepodległości

Zapraszamy na powiatowe obchody Narodowego święta Niepodległości

Program uroczystości w dniu 11 listopada 2023 r.:

Zdjęcie palącej się świeczki na ciemnym tle

Wspomnienie o Zasłużonych dla Powiatu Olkuskiego

Jak co roku, z nadejściem 1 listopada, nasze myśli zwracają się ku tym, którzy odeszli. To czas, kiedy wspominamy naszych bliskich, ale także tych, którzy swoim życiem i działalnością zapisali się na kartach historii naszego regionu. Wśród nich są postacie, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju współczesnego Powiatu Olkuskiego.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Wykaz uchwał podjętych na XLVIII sesji Rady Powiatu

Wykaz uchwał podjętych na XLVIII sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 25.10.2023 r.

Menu

Wróć do początku strony