Poniedziałek, 17-06-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Jadłodzielnia

Powiat Olkuski inicjuje powstanie Jadłodzielni

Na prośbę Mieszkańców Powiatu, przy Zespole Szkół Nr 4 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu powstanie Jadłodzielnia - miejsce, gdzie ludzie będą mogli dzielić się żywnością. To już kolejne nasze działanie związane z pomocą potrzebującym w ostatnim czasie. Do Jadłodzielni będzie można przynosić nadmiarowe produkty spożywcze, a Ci, którzy ich potrzebują, będą mogli z nich skorzystać.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa małopolskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat planowanej kwalifikacji wojskowej 2024 na terenie powiatu olkuskiego.

Koncert świąteczno-noworoczny

Zapraszamy na koncert świąteczno-noworoczny

W imieniu Bogumiła Sobczyka Starosty Olkuskiego i Pauliny Polak Wicestarosty, serdecznie zapraszamy na koncert świąteczno-noworoczny,

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OLKUSKIEGO NA LATA 2024 – 2027 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2028 – 2031 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 29, art. 30 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.) informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono:

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2024 – 2027 z perspektywą na lata 2028 – 2031 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Mickiewicza 2, pok. 109, przez 21 dni, w dni powszednie w godzinach pracy urzędu tj.:

poniedziałek: 7:00 – 17.00
wtorek - piątek: 7:00 – 15.00


oraz na stronie internetowej Starostwa powiatowego

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Powiatu mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego dokumentu.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkuszu, za pomocą platformy ePUAP oraz na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 21 dni od daty umieszczenia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Nowe świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Menu

Wróć do początku strony