Piątek, 12-07-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy"

W wyniku otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Olkuszu w dniu 13 grudnia 2023 r. podjął uchwałę o zleceniu realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" Olkuskiemu Stowarzyszeniu PROGRES.

Grafika informacyjna ze zdjęciem Sali konferencyjnej

L SESJA RADY POWIATU W OLKUSZU

Zawiadamiamy, że 20 grudnia 2023 r. o godzinie 15:00 odbędzie się L sesja Rady Powiatu w Olkuszu.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Wykaz uchwał podjętych na XLIX sesji Rady Powiatu

Wykaz uchwał podjętych na XLIX sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 29.11.2023r.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktów NPP i NPO

Wykaz podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja z budżetu Powiatu Olkuskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku:

Grafika informacyjna ze zdjęciem przyrządu do pomiarów geodezyjnych

Aktualizacja bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Starosta Olkuski informuje, że w związku z aktualizacją oprogramowania do prowadzenia bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

OŚWIADCZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi udziału Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz władz powiatu w sporze pomiędzy przedsiębiorcami mającymi swoje siedziby w Olkuskiej Strefie Aktywności Gospodarczej przy ulicy Wspólnej w Olkuszu, a Urzędem Miasta i Gminy Olkusz - właścicielem tejże Strefy, chcę jednoznacznie i stanowczo uciąć te spekulacje. Starostwo Powiatowe w Olkuszu nie jest stroną tego sporu i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstające problemy (zwłaszcza komunikacyjne) w tym zakresie.  

Starosta Olkuski jako organ wydający decyzję pozwolenia na budowę obiektu - Galerii handlowej przy ulicy Wspólnej, w Olkuskiej Strefie Aktywności Gospodarczej dopełnił w tym zakresie wszelkich wymaganych prawem czynności i nie miał podstaw do odmowy wydania tej decyzji. Należy jednoznacznie pokreślić, że pozwolenie na budowę zostało wydane, ponieważ spełniało wszystkie wymogi określone przepisami prawa, w tym ten kluczowy - związany z dostępem do drogi publicznej.

Ten ostatni wymóg inwestor spełnił załączając uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 marca 2012 roku oraz odpowiednie decyzje burmistrza Romana Piaśnika z dnia 14.06.2021 r., 14.11.2022 r. o zgodzie udzielonej na lokalizację zjazdów (o parametrach zjazdu publicznego) do drogi gminnej tj. ulicy Wspólnej w Olkuszu. Z uwagi na to, iż ul. Wspólna to droga gminna, a droga E94 jest drogą krajową, to żadna z tych dróg nie jest zarządzana przez powiat. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wydając decyzję z dnia 15.06.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach jednoznacznie potwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30.01.2018 r.

Zatem jedynym adresatem problemów związanych z dużym natężeniem ruchu utrudniającym funkcjonowanie firm znajdujących się w OSAG przy ulicy Wspólnej powinien być Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu, który już niejednokrotnie deklarował, że niedogodności dla przedsiębiorców zostaną rozwiązane, ale na razie bezskutecznie.

Na spotkaniu z przedsiębiorcami były już prowadzone rozmowy w tym zakresie i ze strony urzędników Starostwa Powiatowego w Olkuszu zostały wyjaśnione wszystkie kwestie związane z wydanym pozwoleniem na budowę, co zostało przyjęte ze zrozumieniem przez obecnych na spotkaniu przedsiębiorców.

Bogumił Sobczyk

Starosta Olkuski

Menu

Wróć do początku strony