Piątek, 12-07-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Grafika informacyjna wydziału edukacji  ze zdjęciem książek, globusa i zielonego jabłka

Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Olkuskiego

Informacja dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olkuski

Plakat z zaproszeniem na Letni Festiwal Organowy

Letni Festiwal Organowy ,,Organy Srebrnego Miasta 2023"

Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu oraz Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła zapraszają na Letni Festiwal Organowy ,,Organy Srebrnego Miasta 2023”.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Informacja Zarządu Drogowego w Olkuszu dot. ul. Kolejowej w Bukownie

Na podstawie art. 20 pkt 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2023.645) w związku z § 10 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.2017.784) w związku z przeprowadzeniem badań geofizycznych w rejonie deformacji terenu w obrębie jezdni drogi powiatowej nr 1069K – ul. Kolejowa w rejonie skrzyżowania z ul. Tłukienka w miejscowości Bukowno i otrzymaną analizą wykonanych pomiarów Zarząd Drogowy w Olkuszu od dnia 06.07.2023r., jako zarządca drogi wprowadza w trybie awaryjnym tymczasowe ograniczenie ruchu w postaci wprowadzenia zakazu wjazdu samochodów ciężarowych (znak drogowy B-5) w przedmiotowym rejonie.

Grafika informacyjna ze zdjęciem szczepiącej się osoby

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów "Szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" jako zadania ze zdrowia publicznego.

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów  "Szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce" jako zadania ze zdrowia publicznego.

grafika z ikoną "i" oznaczającą informację

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w Bukownie

Zarząd Drogowy w Olkuszu informuje, że w dniu 29.06.2023 r. w godz. 7:00 – 12:00, w ciągu drogi powiatowej nr 1069K (ul. Kolejowa) w miejscowości Bukowno w rejonie ZGH Bolesław (wjazd do Ocynkowni), prowadzone będą badania georadarowe

Menu

Wróć do początku strony