Nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0". 

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą *od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00.* *Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. *W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu "Małopolska Niania" na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania


Materiały do pobrania:

PL_2022_MalopolskaNiania_PLAKAT_A2.pdf

PL_2022_MalopolskaNiania_ULOTKA_A5.pdf

Regulamin_naboru_i_uczestnictwa_w_Projekcie_grantowym_Małopolska_Niania_2.0_nabor_2022.pdf

Zalacznik_1_Wniosek_o_przyznanie_wsparcia.docx

Zalacznik_1_Wniosek_o_przyznanie_wsparcia.pdf

Zalacznik_2_Lista_gmin_wg_dostępności_do_usług_opieki_nad_Dziećmi_w_wieku_do_lat_3.pdf

Zalacznik_2_Lista_gmin_wg_dostępności_do_usług_opieki_nad_Dziećmi_w_wieku_do_lat_3_alternatywna_wersja_na_czytnik.pdf

Zalacznik_3_Przykładowy_wzór_zaświadczenia_z_Zakładu_Ubezpieczeń_Społecznych.pdf

Zalacznik_4_Wzór_Umowy_o_powierzenie_Grantu.pdf

Zalacznik_5_Wzór_umowy_uaktywniającej.docx

Zalacznik_5_Wzór_umowy_uaktywniającej.pdf

Zalacznik_6_Formularz_wycofania_Wniosku_o_przyznanie_wsparcia_rezygnacji_z_udziału_w_Projekcie.pdf

 


Drukuj