Podsumowanie Powiatowych Konkursów Plastycznych w olkuskiej Bibliotece

Tradycją Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu są organizowane już od kilkunastu lat, w ramach  Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Powiatowe Konkursy Plastyczne dla uczniów przedszkoli i klas I-III ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Konkursy są organizowane pod honorowym patronatem: Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosty Olkuskiego.

Cieszą się one niesłabnącą popularnością wśród najmłodszych mieszkańców Ziemi Olkuskiej.

10 czerwca 2022 r. w Czytelni olkuskiej Biblioteki odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom tegorocznych Powiatowych Konkursów Plastycznych. Uroczystość zaszczycili swą obecnością Pani Paulina Polak - Wicestarosta Olkuski oraz Pan Łukasz Rychlewski – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

W Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mój dzień w Bibliotece” wzięło udział 412 uczniów z 24 przedszkoli z powiatu olkuskiego.

Nagrody otrzymali:

W kategorii wiekowej „Trzylatki”"

I miejsce zdobyła Hanna Skalska z Przedszkola nr 3 w Olkuszu,
II miejsce -  Milena Wójcik z Przedszkola nr 7 w Olkuszu,
a III miejsce - Tymon Dela z Przedszkola nr 10 w Olkuszu.

W kategorii wiekowej „Czterolatki”

I miejsce zdobył Milan Pajda z Miejskiego Przedszkola w Bukownie,
II miejsce - Ada Pałka z Przedszkola nr 7 w Olkuszu,
a III miejsce - Oliwia Pomierna z Zespołu Szkolnego – Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu.

Wyróżnienia otrzymali:

Fabian Balicki z Miejskiego Przedszkola w Bukownie,
Antoni Drapacz z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mistrzowie Zabawy” w Wolbromiu,
Nila Drząszcz z Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Olkuszu,
Elena Durbas z Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Olkuszu,
Jan Gonera z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bydlinie,
Dorota Mączka z Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Olkuszu.

W kategorii wiekowej „Pięciolatki”

I miejsce zdobyła Gabriela Wypasek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu,
II miejsce - Yevmeniia Volokhova z Przedszkola nr 3 w Olkuszu,
a III miejsce - Oskar Trzeciak z Przedszkola nr 10 w Olkuszu.

Wyróżnienia otrzymali:

Natalia Bielach z Przedszkola nr 7 w Olkuszu,
Bartosz Jabłoński z Przedszkola nr 10 w Olkuszu,
Hanna Migas z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu,
Maria Ogami z Miejskiego Przedszkola w Bukownie, Piotr Rejnowicz z Przedszkola nr 13 w Olkuszu.

W kategorii wiekowej  „Sześciolatki”

I miejsce zdobyła Hanna Zarzycka z Przedszkola nr 13 w Olkuszu,
II miejsce - Maja Nawrot z Przedszkola nr 3 w Olkuszu,
a III miejsce - Michalina Barczyk z Przedszkola nr 7 w Olkuszu.

Wyróżnienia otrzymali:

Nadia Durańska z Przedszkola nr 10 w Olkuszu,
Mateusz Jagła z Przedszkola nr 10 w Olkuszu,
Lena Kulawik z Przedszkola nr 7 w Olkuszu,
Hanna Morawska z Przedszkola nr 7 w Olkuszu,
Hanna Nowicka z Przedszkola nr 3 w Olkuszu,
Lena Pasich z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mistrzowie Zabawy” w Wolbromiu,
Szymon Przybylski z Przedszkola nr 4 w Olkuszu.

W Powiatowym Konkursie Plastycznym „Czy to bajka, czy nie bajka. W świecie utworów Marii Konopnickiej”, organizowanym w ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej, wzięło udział 576 uczniów z 32 szkół podstawowych z powiatu olkuskiego.

I miejsce zdobyła Hanna Dyduch ze Szkoły Podstawowej w Kluczach,
II miejsce - Milena Pietrzak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu,
a III miejsce - Leon Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu.

Wyróżnienia otrzymali:

Hubert Barczyk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczu,
Julia Czart ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gołaczewach,
Anna Jedynak ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Olkuszu,
Karolina Krawczyk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu,
Izabela Kukułka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu,
Nadia Kuś ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olkuszu,
Paweł Mączka ze Szkoły Podstawowej w Kosmolowie,
Miłosz Prządo ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu,
Zuzanna Skalska ze Szkoły Podstawowej w Kosmolowie,
Aleksandra Wypasek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu.

Laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – Pana Romana Piaśnika oraz Starostę Olkuskiego – Pana Bogumiła Sobczyka.

Prace małych artystów można podziwiać na wystawach znajdujących się w olkuskiej Bibliotece.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Dzieciom, Nauczycielom i Rodzicom za zaangażowanie, piękne i kreatywne prace oraz za bardzo liczny udział w konkursach. Zapraszamy do korzystania z usług olkuskiej Książnicy.


 

Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki podczas rozdania nagród w powiatowych konkursach plastycznych. Zdjęcie grupowe, kilkanaście dzieci i kilkoro dorosłych stoi , każde dziecko ma w rękach nagrodę i dyplom. Za nimi na ekranie wyświetlony napis: Powiatowy konkurs Plastyczny ”Mój dzień w Bibliotece”. W lewym dolnym rogu znak wodny – logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki podczas rozdania nagród w powiatowych konkursach plastycznych. Zdjęcie grupowe, kilkanaście dzieci i kilkoro dorosłych stoi , każde dziecko ma w rękach nagrodę i dyplom. Za nimi na ekranie wyświetlony napis: Powiatowy konkurs Plastyczny „Czy to bajka, czy nie bajka. W świecie utworów Marii Konopnickiej”. W lewym dolnym rogu znak wodny – logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki podczas rozdania nagród w powiatowych konkursach plastycznych. Na krzesłach siedzą dzieci z opiekunami, czekają na rozdanie nagród. W lewym dolnym rogu znak wodny – logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki podczas rozdania nagród w powiatowych konkursach plastycznych. Elegancko ubrany mężczyzna wręcza dziewczynce nagrodę, na drugim planie pod ekranem stoi grupa dzieci z nagrodami w rękach i fotograf. W lewym dolnym rogu znak wodny – logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki podczas rozdania nagród w powiatowych konkursach plastycznych. Na pierwszym planie widoczne trzy elegancko ubrane osoby, dwie kobiety i mężczyzna. Za nimi ekran z wyświetlonym brązowym napisem: Podsumowanie Powiatowych Konkursów Plastycznych organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, nad napisem logo od lewej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu, Miasta Olkusz, Powiatu Olkuskiego. Obok widoczny rolap Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu. W lewym dolnym rogu znak wodny – logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki podczas rozdania nagród w powiatowych konkursach plastycznych. Pod ekranem z wyświetlonym plakatem stoją dwie elegancko ubrane kobiety z elegancko ubranym mężczyzną i dwójką małych dzieci. Dzieci trzymają z rękach nagrody. W lewym dolnym rogu znak wodny – logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki podczas rozdania nagród w powiatowych konkursach plastycznych. Na pierwszym planie widoczna siedząca na krzesłach widownia zwrócona twarzami w stronę ekranu. W tle widoczne trzy elegancko ubrane osoby, dwie kobiety i mężczyzna. Za nimi ekran z wyświetlonym brązowym napisem: Podsumowanie Powiatowych Konkursów Plastycznych organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, nad napisem logo od lewej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu, Miasta Olkusz, Powiatu Olkuskiego. Obok widoczny rolap Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu. W lewym dolnym rogu znak wodny – logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki podczas rozdania nagród w powiatowych konkursach plastycznych. Elegancko ubrana kobieta wręcza małej dziewczynce nagrodę, obok dziewczynki kuca druga kobieta. Na drugim planie ławka z nagrodami (grami). W lewym dolnym rogu znak wodny – logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
Zdjęcie wykonane w czytelni olkuskiej Biblioteki podczas rozdania nagród w powiatowych konkursach plastycznych. Elegancko ubrany mężczyzna wręcza małemu chłopcu nagrodę, na drugim planie pod ekranem stoi grupa dzieci z nagrodami w rękach. W lewym dolnym rogu znak wodny – logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.


Drukuj