Logotyp Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA

Zaproszenie na warsztaty: Fotowoltaika dla MŚP w kontekście nadchodzących zmian

Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców z sektora MŚP do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących fotowoltaiki i nadchodzących zmian prawnych w zakresie zasad rozliczania energii wytworzonej w mikroinstalacjach PV.

Warsztaty odbędą się on-line 24 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 11:00.

Szczegółowy program warsztatów oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci/fotowoltaika-dla-przedsiebiorcow-z-sektora-msp-warsztaty-on-line

Spotkanie zorganizowane jest w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Warsztaty przygotowane zostały przez Zespół Ekodoradców dla biznesu Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.


Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem:

List z zaproszeniem do udziału w warsztatach od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Pana Józefa Gawrona.


Drukuj