Piątek, 12-04-2024
  • Flaga Unii Europejskiej
  • Flaga Polski
Od lewej Wicemarszałek Józef Gawron, dyrektor WUP - Jan Gąsienica-Walczak, dyrektor OM PFRON - Marta Mordarska, poseł Urszula Rusecka

Porozumienie ważne dla Małopolan zostało zawarte

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 24 listopada br. podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, wszystkimi powiatowymi urzędami pracy z regionu małopolskiego oraz Małopolskim Oddziałem PFRON zawarte zostało w obecności Poseł Urszuli Ruseckiej - Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Józefa Gawrona.

Informacja o Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Konkurs o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP dla KGW

Ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie do 28 lutego 2022 r.

Uczestnicy konferencji Współdecydujemy

Kolejny projekt Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” aktywizujący młodzież powiatu olkuskiego

W dniu 19 listopada w Bukownie „Na Skałce” odbyła się konferencja otwierająca projekt „Współdecydujemy - zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego”.

Gragika z logo 25 lat PSONI w Wolbromiu i Małopolski

W świecie muzyki

„W świecie muzyki” – Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Zdjęcie paneli fotowoltaicznych z dorysowanymi żarówkami na tle nieba

Zaproszenie na warsztaty: Fotowoltaika dla MŚP w kontekście nadchodzących zmian

Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców z sektora MŚP do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących fotowoltaiki i nadchodzących zmian prawnych w zakresie zasad rozliczania energii wytworzonej w mikroinstalacjach PV.

Plakat informujący o "Zbiórce od serca" na wyjazd do teatru dzieci z Domu Dziecka "Dworek Marzeń"

Wesprzyj zbiórkę na wyjazd do teatru dzieci z Domu Dziecka „Dworek Marzeń”

Zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji "Allegro Lokalnie" w której biorą udział dzieci  z Domów Dziecka w Olkuszu.

Menu

Wróć do początku strony