Droga asfaltowa z żółtą podwójna linią ciągłą

Blisko 1 mln. 200 tyś. zł. dofinansowania na przebudowę ul. Długiej w Olkuszu

Powiat Olkuski otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niemal 1 mln. 200 tyś. zł.na przebudowę drogi powiatowej nr 1091 K – ul. Długiej w Olkuszu.

Zakres zadania obejmuje kompletną przebudowę wszystkich warstw nawierzchni tej drogi na długości ok. 500 metrów wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem oraz budową zatoki parkingowej w rejonie stacji ORLEN. Łączna wartość zadania to kwota 1.659.283,32 zł. a uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 70 % tej wartości.

Zarząd Powiatu w Olkuszu chciałby podziękować za przyznanie dofinansowania umożliwiającego realizację tej inwestycji.  Dziękujemy za  wsparcie Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi, który mocno zabiegał na poziomie rządowym, o wsparcie finansowe tego ważnego dla powiatu zadania.

Dziękujemy Wojewodzie Małopolskiemu Panu Łukaszowi Kmicie oraz pracownikom Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  za pomoc w przygotowaniu, bezzwłoczną analizę i wysoką ocenę dokumentacji przygotowywanej w ramach wniosku o dofinansowanie tej inwestycji.


Drukuj