od lewej: przedstawiciel firmy, która będzie wykonywać termomodernizację, Dyrektor IV LO w Olkuszu Katarzyna Polak, Wicestarosta Krystyna Kowalewska, Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk

Historyczna inwestycja dla społeczności IV LO w Olkuszu

W dniu dzisiejszym starosta olkuski Bogumił Sobczyk oraz wicestarosta Krystyna Kowalewska, w obecności Dyrektora IV LO w Olkuszu Pani Katarzyny Polak podpisali w imieniu powiatu umowę na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu z wyłonionym w przetargu wykonawcą robót – firmą MARMATOR z Bierunia.

Zarząd Powiatu od początku swojego działania przekazuje rekordowe środki na remonty szkół, ich wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół. Jednocześnie niezwykle ważne są dla nas inwestycje jak ta historyczna dla IV Liceum w Olkuszu. Dzięki kompleksowej modernizacji szkoła nabierze nowoczesnego wyglądu a młodzież będzie mogła uczyć się w przyjaznych i komfortowych warunkach. Z pewnością realizacja tego przedsięwzięcia będzie wizytówką tej części naszego miasta – informuje Paulina Polak Członek Zarządu Powiatu w Olkuszu.

Roboty budowlane obejmą swoim zakresem prace termomodernizacyjne, w tym m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę starych okien i drzwi zewnętrznych, montaż systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej oraz wymianę wewnętrznej instalacji c.o. i  wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne. W zakresie projektu przewidziano również montaż urządzeń do rozliczania ciepła (liczniki ciepła i ciepłej wody) oraz urządzeń utrzymujących zadaną temperaturę.

Pragnę serdecznie podziękować Panu Staroście Bogumiłowi Sobczykowi i Zarządowi Powiatu w Olkuszu za decyzję o termomodernizacji naszej szkoły, która dzisiaj ujrzała swój finał. Życzliwa atmosfera radnych powiatu wokół projektu przyczyniła się do tego, że nasze marzenia o rewitalizacji szkoły doczekały się spełnienia. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że nasza młodzież będzie mogła uczyć się w komfortowych warunkach, w nowoczesnej i ekologicznej szkole. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja to wejście w nowy etap istnienia szkoły, a 19 stycznia na zawsze zapisze się na kartach historii IV LO. Wszak za 3 dni będziemy obchodzić 100-lecie urodzin patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – mówi Dyrektor IV LO w Olkuszu Katarzyna Polak.

Kiedy wiosną ubiegłego roku rozpoczęliśmy rozmowy z Panią Dyrektor Katarzyną Polak o termomodernizacji placówki nie sądziliśmy, że tak szybko uda nam się sfinalizować  sprawę. Jednak dzięki sprawności działania Zarządu Powiatu we współpracy z Dyrekcją szkoły udało nam się pozyskać dofinansowanie na realizację tej inwestycji. Z przychylnością radnych Rady Powiatu w Olkuszu wprowadzaliśmy to zadanie do budżetu powiatu z zabezpieczeniem środków finansowych na jego wykonanie. Dziś oficjalnie rozpoczynamy tę ważną dla społeczności szkoły inwestycję. Wiosną przyszłego roku IV LO w Olkuszu uzyska nowoczesną i energooszczędną odsłonę - podsumowuje starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a łączna wartość projektu to ponad 3 mln. zł.


Drukuj