,,Oczyszczeni dobrem'' - XVI Targi Wolontariatu w Olkuszu

W piątek, 1 grudnia 2023, w olkuskim Miejski Domu Kultury odbyły się XVI Targi Wolontariatu przygotowane przez Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser przy współudziale Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu. To była już XVI edycja tej imprezy poświęconej ludziom, którzy dobrowolnie i świadomie, bez żadnego wynagrodzenia, angażują się w pracę na rzecz innych. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Starosta Powiatu Olkuskiego Bogumił Sobczyk, bezinteresowne zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi jest dziś szczególnie ważne, zwłaszcza mając na uwadze ostatnie wydarzenia i znieczulicę, która doprowadziła do śmierci 14-letniej dziewczynki w Andrychowie.

Wolontariat w szkołach podstawowych i średnich w powiecie olkuskim jest ważnym elementem edukacji i rozwoju społecznego młodych ludzi, pomagający im kształtować odpowiedzialność, empatię i umiejętność współdziałania. Jest wiele wspaniałej młodzieży i nauczycieli, którzy poświęcają swój czas bezinteresownie dla potrzebujących. To właśnie takie osoby są wyróżniane na corocznych Targach Wolontariatu, podczas tegorocznych kapituła konkursu Wolontariusz Roku 2023 wybrała laureatów w pięciu kategoriach. Dodajmy, że nagrody dla wyróżnionych, a także podziękowania w formie dyplomów, wręczała prezes Stowarzyszenie Dobroczynnego Res Sacra Miser Anna Dela.

W kategorii „NAJLEPSZY WOLONTARIUSZ W MOJEJ ORGANIZACJI” nagrodę otrzymała, nominowana przez Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie, Dominika Maroszek.

W kategorii: „NAJLEPSZY WOLONTARIUSZ – UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ”, nagrodę otrzymała Martyna Pichlak ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu.

W kategorii „NAJLEPSZY WOLONTARIUSZ – UCZEŃ SZKOŁY ŚREDNIEJ”, nominowani byli: z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu Julia Tracz i Mateusz Sokołowski; z II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu Blanka Kajda i Zuzanna Przybylska; z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu Karolina Kantor i Natalia Kuś; z Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu Radosław Rogulski, Wiktor Waluga, Małgorzata Gałka, Marcel Tworus, Beniamin Hodur, Amelia Sułkowska, Bartłomiej Sierszyński, Franciszek Baldy; z Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu Kamil Foryś i Szymon Ambrozik; z Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu Michał Gorajczyk; z Liceum Ogólnokształcącego „Liceum w Chmurze” w Katowicach Zofia Pichlak.

Nagrodę w kategorii otrzymali: Michał Gorajczyk - z Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu i Zofia Pichlak - z Liceum Ogólnokształcącego „Liceum w Chmurze” w Katowicach.

W kategorii: „NAJLEPSZY WOLONTARIUSZ PEDAGOG – PROPAGATOR IDEI WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ” nominowano: Joannę Bokalską-Rajba ze Szkoły Podstawowej w Kluczach, Beatę Stach z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie, oraz Monikę Zalewską z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chechle.

Nagrodę w kategorii otrzymała Beata Stach z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie.

W kategorii „NAJLEPSZY WOLONTARIUSZ PEDAGOG – PROPAGATOR IDEI WOLONTARIATU W SZKOLE ŚREDNIEJ” nominowana była i nagrodę otrzymała Marta Gurgul z Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu.

Podziękowania złożono także Klubom Wolontariackim działającym m.in. w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chechle; Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zedermanie; Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu im. Stanisława Staszica; Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu im. Antoniego Kocjana; Zespole Szkół nr 4 w Olkuszu im. Komisji Edukacji Narodowej; II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu; IV Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Wielkiego w Olkuszu;

Po części oficjalnej nastąpiła części artystyczna XVI Targów Wolontariatu nazwana ,,Oczyszczeni dobrem'', która została przygotowana, jak zawsze perfekcyjnie, przez Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu pod kierunkiem dyrektor szkoły Maridy Zoń. Na zakończenie wydarzenia oraz uczczenia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w holu głównym, na przybyłych na Galę czekały słodkości, w tym tort.

Na koniec dodajmy, że wolontariuszem może zostać każda osoba bez względu na wiek, jej wykształcenie czy status zawodowy. Jedynie, młodzież przez ukończeniem 18 roku życia, musi mieć pisemną zgodę rodziców. Wolontariuszem możesz być i Ty.

Targi odbyły się w ramach projektu „Potrzebujesz mnie – Więc jestem” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

GPT

Foto: GPT/SP Olkusz, DF/RSM

 

 


Drukuj