Jadłodzielnia

Podziel się posiłkiem, pomnóż dobro: Jadłodzielnia w Olkuszu

Miło nam poinformować, że jest i oficjalnie działa. Warto też dodać, że działa całodobowo. Mowa o umiejscowionej przy Zespole Szkół Nr 4 przy ulicy Legionów Polskich 1 w Olkuszu Jadłodzielni, inicjatywie, która zyskała szerokie uznanie i poparcie naszych mieszkańców. Przypomnijmy, że Jadłodzielnia jest odpowiedzią Zarządu Powiatu w Olkuszu właśnie na prośby, aby stworzyć takie miejsce, gdzie ludzie będą mogli dzielić się żywnością.

Jadłodzielnia zaczęła oficjalnie działać od środy, 28 lutego 2024, ale już od kilku dni wcześniej mieszkańcy Olkusza i Powiatu Olkuskiego, mogli korzystać z tego wyjątkowego miejsca. Miejsca, które nie tylko zmienia nasze podejście do dzielenia się jedzeniem, ale także buduje silniejsze więzi społeczne i promuje ekologiczny styl życia. Z praktycznych informacji powiedzmy, że lodówka na żywność znajduje na zewnątrz budynku szkoły przy sali gimnastycznej od strony ulicy Marcina Biema. Jadłodzielnią zajmuje się Koło Młodych Ekologów z ZS Nr 4. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Tamara Pierchała.

Jadłodzielnia przy Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu, to miejsce, gdzie każdy może zostawić nadwyżki żywności, które są jeszcze dobre do spożycia, ale z różnych przyczyn mogłyby zostać wyrzucone. Z kolei osoby potrzebujące, mogą te produkty zabrać, zapewniając im drugie życie. To prosty, ale niezwykle skuteczny sposób na walkę z marnowaniem żywności, który zyskuje coraz więcej zwolenników na całym świecie.

Jeśli  chcecie coś przynieść pamiętajcie, że Jadłodzielnia przyjmuje:

 • żywność, która jest świeża i nie przekroczyła terminu ważności do spożycia określonej na opakowaniu,
 • żywność, która przekroczyła datę minimalnej trwałości – „najlepiej spożyć przed”, ale nie przekroczyła terminu przydatności do spożycia – „należy spożyć do”,
 • produkty zapakowane fabrycznie,
 • warzywa i owoce,
 • wyroby i przetwory własne domowe, np. zupy w słoikach, sałatki, marynaty itp.,
 • produkty w opakowaniach zamkniętych typu konserwy, słoiki, próżniowe itp.,
 • sery, jogurty, twarogi w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

Natomiast Jadłodzielnia nie przyjmuje:

 • produktów nadjedzonych, napoczętych, np. otwartych puszek czy słoików,
 • produktów nadpsutych i przeterminowanych, wykazujących oznaki popsucia, mających nietypowy zapach, kolor lub wydęte wieczka,
 • produktów, które przekroczyły termin przydatności do spożycia – adnotacja „należy spożyć do”,
 • żadnego rodzaju surowego mięsa oraz produktów z niego przyrządzonych,
 • produktów wymagających głębokiego schłodzenia i mrożonek,

Żywność zostawiana w Jadłodzielni musi być zdatna do spożycia i szczelnie zapakowana, a momowe wyroby powinny być szczelnie zapakowane z naklejonym opisem potrawy i datą przygotowywania.

Inicjatywa Zarządu Powiatu w Olkuszu jest odpowiedzią na rosnący problem marnowania żywności, z którym boryka się nie tylko Powiat Olkuski, czy Polska, ale cały świat. Według różnych szacunków, każdego roku miliardy ton jedzenia trafiają na śmietnik, podczas gdy jednocześnie wiele osób cierpi z powodu braku dostępu do podstawowych produktów żywnościowych. Jadłodzielnia w Olkuszu stara się zmienić ten stan rzeczy, promując ideę dzielenia się i wspierania się nawzajem w lokalnej społeczności.

- Z wielką radością i satysfakcją przyjmuję fakt, że nasza wspólna z Zespołem Szkół Nr 4 w Olkuszu inicjatywa powstania Jadłodzielni stała się faktem. Dziękuję w tym miejscu szczególnie pani Dyrektor Maridzie Zoń za pozytywne przyjęcie zgłoszonego przez Zarząd Powiatu w Olkuszu pomysłu i zaangażowanie przy tworzeniu tego miejsca. Jest to nasz wspólny krok naprzód w kierunku budowania więzi między mieszkańcami, a także promowania idei dzielenia się i redukcji marnowania żywności.

Jestem przekonany, że Jadłodzielnie mogą odegrać znaczącą rolę w edukacji społeczności na temat zrównoważonego konsumpcjonizmu i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Poprzez wspólne działania, możemy znacząco przyczynić się do zmniejszenia ilości marnowanej żywności, co jest niezwykle ważne zarówno z punktu widzenia ekologicznego, jak i ekonomicznego, kierując nas w stronę pewnej przyszłości dla nas wszystkich.

Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za zaangażowanie w realizację projektu Jadłodzielni. Wasza praca i poświęcenie są dowodem na to, że wspólnymi siłami możemy tworzyć rozwiązania, które realnie poprawiają jakość życia w naszej społeczności. Mam nadzieję, że pokazaliśmy, jak dużo możemy osiągnąć, działając razem. Zachęcam wszystkich mieszkańców Powiatu Olkuskiego do aktywnego udziału w życiu Jadłodzielni - zarówno poprzez dzielenie się żywnością, jak i poprzez korzystanie z jej zasobów. Pamiętajmy, że każdy mały gest solidarności ma ogromne znaczenie dla tych, którzy go potrzebują. Razem możemy sprawić, że nasza społeczność będzie jeszcze silniejsza i bardziej zintegrowana - powiedział Starosta Olkuski, Bogumił Sobczyk.

Wicestarosta Olkuska, Paulina Polak, w swojej wypowiedzi na temat Jadłodzielni podkreśliła znaczenie tej inicjatywy dla lokalnej społeczności:

- Jadłodzielni jest to inicjatywa, która bezpośrednio wpisuje się w nasze dążenia, jako Zarządu Powiatu, do budowania społeczności opartej na wzajemnym wsparciu, empatii i trosce o dobro wspólne. Jadłodzielnie to nie tylko miejsca, gdzie można dzielić się nadwyżkami żywności, ale również przestrzenie do spotkań i budowania relacji międzyludzkich, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle cenne. Inicjatywa ta jest wyrazem naszej wspólnej odpowiedzialności za najbardziej potrzebujących oraz za nasze środowisko. Redukcja marnowania żywności to wyzwanie, z którym powinniśmy się mierzyć nie tylko jako pojedyncze osoby, ale przede wszystkim jako społeczność. Jadłodzielnie, takie jak nasza, dają nam narzędzie, dzięki któremu możemy realnie wpłynąć na zmniejszenie ilości marnowanej żywności, a tym samym - na ochronę naszej planety i kształtowanie pewnej przyszłości dla nas.

Również zachęcam wszystkich mieszkańców naszego powiatu do aktywnego wsparcia Jadłodzielni - nie tylko poprzez dzielenie się żywnością, ale również poprzez uczestnictwo w życiu społeczności i wspieranie inicjatyw, które mają na celu pomoc innym ludziom, ale także zwierzętom. Wierzę, że razem możemy stworzyć model społeczności, w której solidarność, empatia i troska o innych są na pierwszym miejscu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Jadłodzielni i którzy na co dzień pokazują, że razem możemy więcej – powiedziała Wicestarosta Olkuska, Paulina Polak.

Olkuska Jadłodzielnia to przykład na to, jak lokalne inicjatywy mogą wpływać na zmianę nawyków i postaw społecznych, promując idee współpracy, solidarności i dbałości o środowisko. Jest to dowód na to, że nawet małe działania mogą mieć wielkie znaczenie, a wspólna praca na rzecz dobra wspólnego przynosi realne efekty. To inicjatywa, która nie tylko zmienia oblicze Olkusza i Powiatu Olkuskiego, ale także inspiruje inne społeczności do działania.


Drukuj