Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w nowej odsłonie

Dzisiejsze, wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w Olkuszu odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, które przeszło gruntowną metamorfozę. 

Zdjęcie w sali konferencyjnej PCPR w trakcie wyjazdowego posiedzenia Zarządu. Od lewej: Członek Zarządu Krystyna Kowalewska, Wicestarosta Paulina Polak, Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, Członkowie Zarządu: Krzysztof Dąbrowski i Piotr Gamrot oraz Skarbnik Marta Siuda 

Dyrektor PCPR-u Anna Curyło-Rzepka poinformowała, że w ramach ubiegłorocznej inwestycji pn. „Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Olkuszu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardu usług dla mieszkańców korzystających z usług instytucji znajdujących się w tym budynku” wykonano:

  • wymianę poszycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej dachu oraz uzupełnieniem zniszczonych elementów drewnianych dachu;
  • remont klatki schodowej oraz wiatrołapów razem z instalacjami: grzewczą, elektryczną i przeciwpożarową oraz wymianą posadzek i oporęczowania.

Dla osób niepełnosprawnych zamontowane zostały drzwi automatycznie otwierane. Wykonano remont sanitariatów w przyziemiu, wymieniona została brama wjazdowa, dzięki której udało się wyznaczyć bezkolizyjne dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

  Zdjęcie wyremontowanej klatki schodowej w PCPR  Zdjęcie wyremontowanej klatki schodowej w PCPR - widok na windę i plan tyflograficzny  Zdjęcie wyremontowanej łazienki w PCPR  Zdjęcie drzwi z informacją, że otwierają się automatycznie

Generalnemu remontowi poddano zagrożony zawaleniem budynek kotłowni, wymienione zostały wszystkie bramy garażowe.

Budynek PCPR wyposażony został w tablice tyflograficzne wraz urządzeniami nawigacyjnymi tutopoint dla osób niewidomych, zamontowano 4 pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących oraz oznaczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W Centrum dostępna jest także usługa tłumacza migowego.

Inwestycja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu opiewała na kwotę ponad 1 200 000,00 zł, z czego 638 641,00 zł pochodziło z rezerwy budżetu państwa.

Remont Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu od początku kadencji był jednym z naszych priorytetów. Cieszę się, że po realizacji inwestycji Domu Dziecka w Olkuszu udało się wykonać kolejne ważne zadanie w sferze pomocy społecznej - czyli modernizację PCPR-u. Klienci Centrum będą mogli korzystać z komfortowych pomieszczeń oraz nowoczesnego budynku wewnątrz. Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa gdyby nie rządowe wsparcie. Dlatego jeszcze raz dziękuję Ministrowi Panu Jacek Osuch oraz Wojewodzie Małopolskiemu Panu Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski za pomoc i wsparcie w pozyskaniu po raz kolejny środków z rezerwy budżetu państwa - mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk

Zdjęcie wykonane przy windzie w PCPR. Na zdjęciu w środku Dyrektor PCPR Anna Curyło-Rzepka, wokół niej członkowie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu w Olkuszu w imieniu Radnych Rady Powiatu w Olkuszu składa podziękowania na ręce Dyrektor PCPR Pani Anny Curyło-Rzepka oraz Zastępcy Pani Marty Statuch za zaangażowanie w trakcie trwania inwestycji i gospodarski nadzór.


 Porównanie zdjęć klatki schodowej w PCPR od góry przed remontem, na dole po remoncie

Porównanie zdjęć poziomu przyziemia w PCPR od góry przed remontem, na dole po remoncie

Porównanie zdjęć łazienki w PCPR od góry przed remontem, na dole po remoncie

 


Drukuj