Sadzonki za nakrętki – ekologiczna akcja Starostwa Powiatowego w Olkuszu

W piątek, 27 października, o godzinie 11:00 na parkingu Starostwa Powiatowego w Olkuszu można było otrzymać darmową sadzonkę różnych gatunków drzew owocowych m.in.: śliw, jabłoni, wiśni, czereśni. Warunkiem jej otrzymania było przekazanie co najmniej 20. plastikowych nakrętek. Do rozdania było prawie 400 drzewek owocowych. Wszystko w ramach akcji „Nakręć się na zieleń”,  której Powiat Olkuski jest partnerem. 

 

Kolejka chętnych ustawiła się już na kilkanaście minut przed rozpoczęciem akcji. O 11:00 wydarzenie oficjalnie rozpoczął starosta Bogumił Sobczyk, przywitał zgromadzonych oraz odebrał pierwsze nakrętki przekazując w zamian sadzonki.

Akcję koordynowali Jan Książek – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Łukasz Zarzycki - doradcy ds. klimatu i środowiska w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, który w ramach wydarzenia przeprowadził prelekcję o zmianach klimatu.

- Dzięki tej akcji uczestnicy nie tylko pozbyli się plastikowych odpadów w postaci nakrętek, ale też odbierając i sadząc otrzymane drzewka przyczynią się poprawy jakości powietrza i zwiększenia bioróżnorodność. A to nie koniec pozytywów. Zebrane nakrętki przekażemy na pewno na jakiś szczytny cel, a zebrane z ich sprzedaży pieniądze pomogą komuś potrzebującemu  – powiedział Łukasz Zarzycki - doradcy ds. klimatu i środowiska.

„Nakręć się na zieleń” jest jednym z szeregu wydarzeń organizowanych w ramach dużego projektu pn. „LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z partnerami. W tym przypadku partnerem jest Powiat Olkuski. Celem wspomnianego dużego projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LIFE.


 


 

4 logotyp klimat opis poprawione

 

Projekt zintegrowany LIFE pn. „LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA  Wdrażanie   Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005


Drukuj