Targi Pracy w "Mechaniku" - przyszłość zawodowa w zasięgu ręki

Wicestarosta Olkuska Paulina Polak odwiedziła wczoraj wyjątkowy event edukacyjno-zawodowy, który odbył się w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu. Ponad 800 uczniów miało okazję bezpośrednio zapoznać się z ofertami pracy i praktyk niemal u 50 różnorodnych pracodawców. Targi Pracy, zorganizowane przez szkołę już po raz kolejny, stanowiły idealną platformę do bezpośredniego dialogu pomiędzy przyszłymi specjalistami, a przedstawicielami firm z kluczowych sektorów gospodarki.

 

Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia Dyrektor ZS Nr 1 Aldony Nowickiej, która podkreśliła unikalność oferty edukacyjnej szkoły. „Mechanik”, jako jedyna placówka w powiecie, oferuje uczniom możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, niezbędnych na współczesnym rynku pracy, potwierdzonych egzaminami zewnętrznymi.

Natomiast Wicestarosta Powiatu Olkuskiego, Paulina Polak, wyraziła swoje uznanie dla pracodawców zaangażowanych w edukację zawodową. Jej słowa podkreślały, jak ważna jest praktyczna strona kształcenia oraz gotowość firm do inwestowania w młode talenty.

Przed oficjalnym rozpoczęciem targów, odbyło się wręczenie certyfikatów dla uczniów, którzy z sukcesem ukończyli program szkoleniowy w firmie Soluciones Industriales Dypromac S.L. w Hiszpanii. To wyjątkowy moment, który nie tylko docenił osiągnięcia uczniów, ale także pokazał wartość międzynarodowej współpracy w kształceniu zawodowym.

Na targach swoje stoiska miały firmy z różnorodnych branż, takich jak produkcja, eventy, energetyka, budowa maszyn, urządzenia i części zamienne, a także sektor automotive. Dzięki tak szerokiemu spektrum przedstawicieli, uczniowie mogli znaleźć oferty dopasowane do swoich zainteresowań i kwalifikacji. Obecność przedstawicieli służb mundurowych dodatkowo wzbogaciła ofertę targów, ukazując młodzieży szeroki zakres możliwości zawodowych.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że wśród przedstawicieli pracodawców było kilku absolwentów „Mechanika”, którzy z rozrzewnieniem wspominali czasy swojej nauki.  Zauważali, że szkoła zmieniła się bardzo na korzyść od czasów, gdy sam byli uczniami. Zwłaszcza z uznaniem wyrażali się o niedawno oddanej do użytku sali gimnastycznej, na której odbywał się event. Szczególnie pozdrawiamy pana z reprezentującego na Targach wojsko za ciekawą rozmowę (na zdjęciu z dyrektor szkoły Aldoną Nowicką).


 

 


Drukuj