XLII sesja Rady Powiatu w Olkuszu

Posiedzenie XLII sesji Rady Powiatu w Olkuszu rozpoczęło się symbolicznym przekazaniem przez harcerzy Hufca ZHP Olkusz Betlejemskiego Światła Pokoju dzieląc się z zebranymi radosną nowiną i przywołując największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Podczas obrad radni powiatowi jednogłośnie uchwalili (22 głosy "za") budżet Powiatu Olkuskiego na 2023 rok, w którym zaplanowano m.in. blisko 40 milionowe inwestycje, w tym budowę sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Olkuszu i doposażenie olkuskiego szpitala poprzez zakup rezonansu magnetycznego.

Lista wszystkich podjętych uchwał dostępna jest na stronie internetowej

 

 


Drukuj