EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu

Wartość Projektu: „EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ” w kwocie 45.000 zł.

Wkład własny Powiatu Olkuskiego: 5.000 zł

O projekcie:

Powiat Olkuski pozyskał dofinansowanie na realizację projektu "Utworzenie EKOPRACOWNI przyrodniczej w Powiecie Olkuskim”. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni edukacyjnej, która pozwoli na poszerzenie wiedzy ekologicznej o nowe aspekty, wykorzystując nowoczesne rozwiązania i przyjemną wizualnie przestrzeń.

W ramach projektu przewidziano remont istniejącej pracowni oraz zakup niezbędnego wyposażenia i innowacyjnych pomocy dydaktycznych, takich jak:

 • Tablica multimedialna
 • Monitor interaktywny
 • Zestawy do badania gleby
 • Mikroskop cyfrowy
 • Pakiet czujników pomiarowych z obudową metodyczną do doświadczeń biologicznych
 • Liczne preparaty mikroskopowe

Celem prjektu jest poszerzenie możliwości przekazywania wiedzy ekologicznej oraz stworzenie przestrzeni, która pozwoli na:

 • Planowanie lekcji z wykorzystaniem mikroskopu, umożliwiającego zaobserwowanie grzybów, porostów, mchów oraz procesów degradacji mikroorganizmów na skutek zmian zachodzących w środowisku naturalnym.
 • Przygotowanie młodzieży do konkursów ekologicznych, korzystając z materiałów audiowizualnych, multimediów i preparatów dostępnych w ekopracowni.
 • Prowadzenie prac badawczych na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
 • Zaznajomienie młodzieży z technikami rozmnażania roślin i włączenie jej w aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia zielonych przestrzeni w szkole i poza nią.
 • Przygotowanie młodzieży do debat ekologicznych.
 • Nauczenie obowiązkowości i regularności w dbaniu o rośliny, włączając podlewanie, nawożenie i reagowanie na zauważone procesy chorobowe.
 • Kontynuowanie rozpoczętych prac na zielonym terenie przyszkolnym, włączając dbanie o pszczoły poprzez nasadzanie roślin miododajnych.
 • Zaznajomienie z interpretacją zaobserwowanych zjawisk pogodowych.
 • Przeprowadzanie badań jakości gleby i powietrza oraz obserwacja zjawiska biodegradacji.

Dzięki naszemu projektowi, pragniemy stworzyć wyjątkową przestrzeń edukacyjną, ale także inspirować do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”


logotypy ekopracownia 


Drukuj