Logo projektu "Poznaj Polskę"

Poznaj Polskę

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Logo ministerstwo poziom PL czarne

Nazwa programu: przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Cel programu: dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki, w ramach czterech obszarów edukacyjnych.

Dofinansowanie: 12.187 zł

Termin realizacji: do 15.12.2021 r.


Drukuj