Wybory samorządowe 2024

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W 2024 ROKU

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Olkuszu

Powiatowa Komisja Wyborcza w Olkuszu pełni dyżury w następujących terminach:

6 kwietnia 2024 (sobota) w godz. 8.00 - 20.00

7 kwietnia 2024 (niedziela) od godz. 6.00 do zakończenia prac.

Siedziba komisji: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, I piętro, pokój 205, tel. 32 647 88 60   


Informacja o tworzeniu komitetu w jednym województwie:

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu

Oświadczenie o utworzeniu komitetu

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

Oświadczenie pełnomocnika finansowego

Wykaz podpisów


Komunikaty:

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 30 stycznia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 30 stycznia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 30 stycznia 2024 r.


Wzory druków zgłoszeń do terytorialnych komisji wyborczych:

UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

WZÓR Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach

 


Zestaw dokumentów dotyczący zgłoszeń kandydatów na radnych do rad powiatów

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu

Oświadczenie lustracyjne

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Lista poparcia 

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie


OBWIESZCZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2024 R. W SPRAWIE PODANIA INFORMACJI O OKRĘGACH WYBORCZYCH, ICH GRANICACH I NUMERACH, LICZBIE RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM ORAZ O WYZNACZONEJ SIEDZIBIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie

POSTANOWIENIE NR 233/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 259/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w składach Terytorialnych Komisji Wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 1 marca 2024 w sprawie zmian w składach Terytorialnych Komisji Wyborczych


Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Olkuszu

UCHWAŁA Nr 1/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Olkuszu z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Olkuszu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA Nr 2/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Olkuszu z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru koordynatora do spraw informatyki.

UCHWAŁA Nr 3/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Olkuszu z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych.

Uchwała Nr 4 Powiatowej Komisji Wyborczej w Olkuszu z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydata na radnego do Rady Powiatu w Olkuszu zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Uchwała Nr 5 Powiatowej Komisji Wyborczej w Olkuszu z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydata na radnego do Rady Powiatu w Olkuszu zgłoszonego przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska


 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów


Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Olkuszu 

Wyniki cz. 1

Wyniki cz. 2

Wyniki cz. 3

Wyniki cz. 4

Wyniki cz. 5


Drukuj