Grafika informacyjna kłódka na klawiaturze

Polityka Prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności osób odwiedzających naszą stronę stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, na stronie Starostwa Powiatowego w Olkuszu ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony http://www.sp.olkusz.pl/ jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz, NIP: 637-202-46-78

Dane kontaktowe:

 • nr tel.: 32 643 04 14
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: przesyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przez Państwa podane są przetwarzane w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • aktów wykonawczych.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane:

 1. w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;
 2. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO): przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 3. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu.
 4. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 5. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu, gdy przetwarzanie jest niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych
 3. prawo żądania usunięcia  danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

Starostwo Powiatowe w Olkuszu stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Dokładamy wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

PRAWA AUTORSKIE

Strona internetowa http://www.sp.olkusz.pl/ jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własność Starostwa Powiatowego oraz podmiotów, które zwracają się z prośbą o publikację materiałów przez Starostwo Powiatowe. Zapraszając odwiedzających do korzystania ze strony zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą działalnością) w sposób inny niż udostępnienie linku źródłowego wymaga uprzedniej, pisemnej zgody.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Część z ciasteczek zapisywana jest również po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookie ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych witryn. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie preferencji ustawionych przy ostatniej wizycie. Żadne pliki cookie wykorzystywane na stronie internetowej nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości.

Wybór preferencji i usuwanie plików cookies

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies. 

Szczegółowe informacje o zadządzaniu plikami cookies znajdziesz tutaj:

Ustawienia dla przeglądarki Chrome

Ustawienia dla przeglądarki Firefox

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

Starostwo Powiatowe w Olkuszu będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

Starostwo Powiatowe w Olkuszu zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

PRZETWARZANIE DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane nam przekazane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Drukuj