Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Sprawdź:


Pamiętaj, że aby skutecznie załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w Olkuszu dokumenty musisz złożyć osobiście lub w formie elektronicznej przez dedykowaną platformę. Nie wysyłaj swoich dokumentów mailem! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod dostarczania dokumentów do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.


Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Lokalizacja: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, (poziom II), pokój: 305, 306
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyrektor Wydziału

Agnieszka Dziurowicz

tel.: 32 647 67 11 

zakres obowiązków:

 •  kieruje pracą wydziału

Z-ca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Kazibut

tel.: 32 647 67 11 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków:  

 • sprawy z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu (zbywanie, dzierżawa, najem, użyczenie, oddawanie w trwały zarząd)
 • sprawy z zakresu użytkowania wieczystego majątku Skarbu Państwa i Powiatu
 • postępowania wywłaszczeniowe i odszkodowawcze
 • postępowania z zakresu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości

Pracownicy Wydziału

Barbara Dróżdż

tel.: 32 647 66 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • postępowania w sprawach przyznania na własność działek osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę
 • sprawy dotyczące wspólnot gruntowych

Anna Rosół

tel.: 32 647 67 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zakres obowiązków: 

 • postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
 • sprawy dotyczące udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu na realizację celów inwestycyjnych

Szczegółowy zakres działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 • Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym:
  • zbywanie,
  • nabywanie,
  • zamiana,
  • oddawanie w użytkowanie wieczyste,
  • oddawanie w trwały zarząd,
  • oddawanie w najem,
  • oddawanie w dzierżawę,
  • oddawanie w użyczenie,
  • wykonywanie innych zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.
 • Gospodarowanie nieruchomościami Powiatu w tym:
  • zbywanie,
  • nabywanie,
  • zamiana,
  • oddawanie w użytkowanie wieczyste,
  • oddawanie w trwały zarząd,
  • oddawanie w najem,
  • oddawanie w dzierżawę,
  • oddawanie w użyczenie,
  • wykonywanie innych zadań związanych z gospodarką nieruchomościami,
  • występowanie do wojewody z wnioskami o stwierdzenie nabycia mienia przez Powiat.
 • Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.
 • Prowadzenie postępowań z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
 • Prowadzenie postępowań odszkodowawczych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
 • Prowadzenie postępowań odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod linie kolejowe.
 • Prowadzenie postępowań mających na celu ograniczenie korzystania z nieruchomości.
 • Ustanawianie i wygaszanie obciążeń na nieruchomościach Skarbu Państwa.
 • Prowadzenie postępowań z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Prowadzenie ewidencji majątku Skarbu Państwa i Powiatu.
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.
 • Prowadzenie postępowań zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
 • Prowadzenie postępowań zmierzających do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania na własność działek osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania na własność działek osobom, które przekazały gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę.
 • Prowadzenie postępowań mających na celu scalanie i wymianę gruntów.
 • Przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Przekazywanie w zarząd organom wojskowym na cele obronności i bezpieczeństwa państwa gruntów Skarbu Państwa.
 • Uzgadnianie na wniosek dowódcy jednostki wojskowej wprowadzenia zakazu wstępu na grunty zajęte na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
 • Zajęcia nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe oraz zapewnienie pomieszczeń zastępczych dla mieszkańców ewakuowanych ze strefy bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie postępowań związanych z zamianami nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego z nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa.

 


Drukuj